Mugallymlar
 • Aynur Matjikova
  Aynur Matjikova
  Iňlis dili mugallymy

  Iş tejribesi: 7 ýyl.

  Bilimi: ýokary. Magistr derejesi.

  Güýmenjeleri: Kitap okamak, surat çekmek we tans etmek.

 • Rowshen Myratgulyyev
  Rowshen Myratgulyyev
  Iňlis dili mugallymy

  Iş tejribesi: 8 ýyl.

  Bilimi: ýokary. Iňlis dili hünäri boýunça dilçi.

  Güýmenjeleri: Kitap okamak, gitara çalmak.

 • Ayjemal Akmuhammedova
  Ayjemal Akmuhammedova
  Iňlis dili mugallymy

  Iş tejribesi: 10ýyl.

  Bilimi: ýokary. Iňlis dili hünäri boýunça dilçi, terjimeçi.

  Güýmenjeleri: psihologiýa kitaplaryny okamak

Çäreler
 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
Talent Show

Dürli psihologlaryň tejribesine esaslanyp, döredijiligiň we sportyň çagalara diňe bir öz mümkinçiliklerini açmak we özlerini tapmak üçin kömek etýändigi subut edildi. Okuwçylarymyzyň zehinini ösdürmek we ýaşlara durmuş ýoluna ugrukdyrmak üçin “Talent Show” atly gyzykly programma taýýarladyk. 

Gujurly Bilim Merkezi bilim merkeziniň diwarlarynyň arasynda tomus möwsüminde her ýyl diňleýjileriň arasynda talant şow geçirilýär. Uly göwrümli ýaryşa taýýarlyk tomusky okuw möwsüminde geçirilýär we dabaranyň uly finaly tomsuň ahyrynda geçirilýär. Geçen ýyl 2022-nji ýylyň birinji tapgyrynda konkurs üçin 200 töweregi kandidat ýüz tutdy, şolaryň arasynda indiki tapgyra 50 dalaşgärler saýlandy. Soň bolsa 3 ýeňiji saýlanyldy. Bu çäre TMÝG we Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň goldawy bilen geçirildi.

Ýöne muňa garamazdan, gatnaşyjylaryň hemmesi begendiler, sebäbi ýüzlerçe deň-duşlarynyň we abraýly emin agzalarynyň öňünde uly sahnada çykyş etmek bilen, bahasyna ýetip bolmajak tejribe gazandylar. Şeýle hem, bu - üçin döredijilik agşamlary we döredijilikli adamlar toparyndakylar, dostlar we mugallymlar bilen uly konserta repetisiýalary boldy. Şeýlelik bilen, çagalara özlerini beýan etmek we zehinlerini we hakyky isleglerini açmak üçin ajaýyp pursat boldy we bu ýaryşyň netijesinde çagalara we ýaşlara zehinlerini görkezmäge we ösdürmäge we geljekki hünärmenleri kesgitlemäge kömek edip biljekdigimize tüýs ýürekden ynanýarys.